Regulamin sklepu internetowego MISI

  1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MISI (dalej zwany „Sklepem”) oraz prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy.

 1.2. Sklep internetowy MISI prowadzony jest przez MISI Milena Świrk, z siedzibą w ul. Jaśminowa 60 55-106 Zawonia, posiadającą NIP 9151825312 oraz REGON 524936977. Numer kontaktowy: 729240139.

 1.3. Korzystając ze Sklepu, Klient akceptuje niniejszy regulamin oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

  1. Zamówienia

2.1. Składanie zamówień odbywa się za pośrednictwem Sklepu internetowego MISI.

2.2. Wszystkie ceny podane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN).

2.3. Klient może złożyć zamówienie poprzez wybór produktów dostępnych w Sklepie, dodanie ich do koszyka oraz zatwierdzenie zamówienia w procesie finalizacji.

2.4. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie otrzymania zamówienia zawierające podstawowe informacje dotyczące zamówienia.

2.5. Zamówienia są realizowane na terenie Polski.

  1. Płatności

3.1. Sklep internetowy MISI oferuje następujące formy płatności:
a) Przelew bankowy – dane do przelewu będą podane w potwierdzeniu zamówienia.
b) Płatność elektroniczna – dostępne są różne metody płatności online, takie jak karty płatnicze, portfele elektroniczne, itp.
c) Płatność przy odbiorze – możliwość zapłaty gotówką przy odbiorze przesyłki.

3.2. Zamówienie zostanie wysłane po otrzymaniu pełnej kwoty płatności, wyjątek stanowi forma płatności przy odbiorze.

  1. Dostawa

4.1. Koszty dostawy są określane podczas składania zamówienia i zależą od wybranej metody dostawy oraz adresu wysyłki.

4.2. Sklep internetowy MISI dokłada wszelkich starań, aby zamówienie zostało wysłane w możliwie najkrótszym czasie. Szczegółowe informacje dotyczące czasu dostawy będą podane w opisie każdego produktu.

4.3. W przypadku opóźnień w dostawie, Klient zostanie poinformowany o przewidywanym terminie dostawy.

  1. Zwroty i reklamacje

5.1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania towaru, zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.

5.2. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić towar w stanie nienaruszonym i kompletnym, na swój koszt.

5.3. W przypadku reklamacji towaru, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem w celu ustalenia dalszych kroków.

5.4. Sklep internetowy MISI rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź zostanie przekazana Klientowi w formie pisemnej. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, zwrot kosztów nastąpi do 7 dni roboczych.

  1. Ochrona danych osobowych

6.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klientów jest MISI Milena Świrk z siedzibą w ul. Jaśminowa 60 55-106 Zawonia. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu.

6.2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.

  1. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejszy regulamin jest dostępny dla Klienta na stronie internetowej Sklepu i może być pobrany, zapisany i wydrukowany.

7.2. Sklep internetowy MISI zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie, o ile nie narusza to praw nabytych Klientów.

7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy polskiego prawa.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2023 jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.